ELEKTRA DVOŘÁK
Ionic-CARE
Péče o zdraví
Novinky

Odstraňování alergenů

Ionic-CARE pomáhá proti alergiím a astmatu hned dvojím způsobem. Tím, že emituje velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci – hojení tkání a sliznic.

Druhotně pak Ionic-CARE působí proti alergiím a astmatickým záchvatům jako velmi účinný, bezhlučný a přitom nenákladný čistič (pračka) vzduchu. Poletující alergeny (pyly, prach, mikročástice, výkaly roztočů, plísně, srst zvířat i cigaretový kouř) zachytává s vysokou účinností elektrostatický filtr a aniony v ovzduší „dočišťují“ vzduch tím, že ničí bakterie a viry, zbývající mikročástice váží do nepoletujících shluků/clusterů.

Alergiemi trpí většina obyvatelstva

Alergie jako pojem vznikl teprve na počátku 20. století, nicméně se v současné době v ČR týká již více než 1,2 miliónů obyvatel a je často označována jako současná novodobá neinfekční epidemie. U některých jedinců je alergie vrozenou dispozicí, čím dále častěji se však setkáváme i s tím, že alergie propukne i v pozdějším věku. Je to způsobeno kombinací genetické výbavy a vlivu prostředí na jedince. Velké aglomerace, bytové alergeny, chemizace materiálů, zvířata žijící v bytovém prostředí, způsob vytápění a s ním spojené změny teplotních a vlhkostních podmínek, kuřáctví a nezdravý způsob života. Kombinace těchto faktorů působí velmi negativně a výrazně přispívá ke strmému růstu alergií, atopické dermatitidy a průduškového astmatu. Proto by se čistička vzduchu (pračka vzduchu) měla stát běžnou součástí našeho života, neboť dokáže účinně některé z těchto faktorů eliminovat.

Elektra-dvorak.cz | Email: info@elektra-dvorak.cz | K Lesu 49, 500 09 Hradec Králové | IČ: 73607037 | DIČ: CZ8402033057

| Kontakt | Obchodní podmínky | Poptávka zboží | Repase pracích van praček |